Návštev: 83684 Online: 2
Dvere interiérové
  Biele
  Masívne
Dvere vchodové
  Brány
Obložkové zárubne
eurokalkulačka
PROTIPOŽIARNE
TRÓJA

jelša
PROTIPOŽIARNE
ODYSSEUS

buk
PROTIPOŽIARNE
CLAUDIUS

buk
Protipožiarne dvere svojou konštrukciou zabraňujú v prípade požiaru rýchlo sa šíriacemu ohňu prejsť do inej miestnosti a umožňujú tak získať čas na jeho uhasenie bez toho aby sa šíril ďalej, prípadne získať čas potrebný na evakuáciu osôb pri väčších požiaroch. Dvere typu EI1 30 - C / EI2 30 - C, EW 30 C vyhovujú požiarnej odolnosti do 30 minút. Skúška požiarnej odolnosti bola prevedená testami a na základe skúšobného protokolu bol vydaný patričný certifikát. Značenie v súlade s protipožiarnou odolnosťou je uvedené na zámku dverí. Zámok dverí tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku a jeho výmena je neprípustná. Do dverí je možnosť vkladať panoramatické kukátko a použiť ich ako vstupné interiérové dvere do bytov, na čo sa aj najčastejšie využívajú.