Návštev: 83140 Online: 1
Dvere interiérové
  Biele
  Masívne
Dvere vchodové
  Brány
Obložkové zárubne
eurokalkulačka
Ak ste si vybrali z našej ponuky, Vašu objednávku nám môžete poslať e-mailom na našu adresu, prípadne môžete použiť elektronickú objednávku, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky na tel.č. 0904/361 772. Následne Vám bude spätne zaslaná kompletná cenová ponuka. V prípade cenovej dohody je potrebné uhradiť vopred zálohu, aby bolo možné Vašu objednávku ďalej spracovávať.

Pre správne vybavenie Vašej požiadavky je potrebné, aby objednávka obsahovala čo najviac informácií:

- typ, názov, prevedenie, rozmer, otočenie, počet kusov
(napr. dvere interiérové dyhované, klermont, D-orech, 80 cm, ľavé, 2 ks)

Dodacie lehoty:
Štandardne je dodacia lehota na všetky produkty štyri týždne aj s montážou, ale môže byť aj iná v závislosti od okolností a vzájomnej dohody. Lehota začína plynúť dňom obdržania Vašej zálohy.

Spôsob platby:
50% z celkovej sumy objednávky sa uhrádza vopred ako záloha na náš účet (dokladom je bankový prevod), alebo sa zaplatí v hotovosti (dokladom je príjmový blok). Číslo účtu nájdete v časti kontakt. Od momentu obdržania zálohy sa považuje objednávka za záväznú. Po jej vybavení sa zvyšná časť sumy uhradí v hotovosti priamo pri osobnom stretnutí, kde obidve strany podpíšu odovzdávací protokol o dodaní objednávky a celkovej platbe. Na dodaný tovar sa vzťahuje záručná doba 2 roky podľa § 620 Občianskeho zákonníka.

Pozn.: V prípade ďalších otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.